گزینه‌های دیگر برای دریافت اقامت اسپانیا

  • خرید ملک به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ یورو یا بیشتر
  • خرید ۲ میلیون یورو سهام دولتی
  • خرید سهام شرکتی یا بانکی‌ به مبلغ ۱ میلیون یورو یا واریز کردن و نگاه داشتن ۱ میلیون یورو در حساب بانکی شخصی‌ در اسپانیا
  • معرفی یک پروژهٔ کسب و کار مناسب به نفع منافع ملّی اسپانیا به همراه ایجاد شغل و یا سرمایه‌گذاری در فناوری علمی‌ و تکنولوژی که در این مورد نیز به گزارش مثبت ادارهٔ کل تجارت و سرمایه‌گذاری از وزارت اقتصاد و دارایی اسپانیا نیاز می‌باشد.

با تیمی از بهترین مشاورین املاک و مشاورین حقوقی می توانیم شما را در روند درخواست اقامتتان یاری و راهنمایی کنیم.